Lian har rest från Tyskland till Sydafrika för att göra Reningsrundownen på Advanced Organization & Saint Hill Africa. Han älskar sin familj mer och känner sig ren, inne och ute!

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.