Layla har flyttat upp … det vill säga till en större cykel. Denna växande unga dam är nu tillräckligt lång för att klara styret och höjden på mammas cykel. Och därför cyklar hon stolt!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.