Krystyna studerar för närvarande vid Advanced Organization & Saint Hill Africa. Hon har just fullbordat sin Kursledarkurs, så nu kan hon med tillförsikt tillämpa och hjälpa andra tillämpa lektionerna i L. Ron Hubbards banbrytande framsteg inom inlärning – Studieteknologin.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.