John börjar på Studerandehatten i Scientologys Avancerade organisation i Afrika. Det finns ingen bättre plats än ett modernt slott för att vinna de rikedomar som kommer med hatten (eller borde vi säga ”kronan”) för att lära sig hur man lär sig.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.