Ariadna och hennes familj får alla auditering vid den Avancerade organisationen för Afrika. Det som verkligen gör detta anmärkningsvärt är att familjen kommer från Ryssland. Lägg till det faktum att hon går i session med en rysktalande auditör och, ja, det är inte bara en familjeangelägenhet, det är en global rörelse.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.