I Stuttgart, där Erik bor, är utbildning högt värdesatt, och staden har den tätaste förekomsten av vetenskapliga, akademiska och forskningsorganisationer i hela Tyskland. Men Erik har rest till Advanced Organization & Saint Hill i Johannesburg för en ännu högre utbildningsnivå, en som handlar om kommunikation.

Kommunikation är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.