Tzu-Lu hjälper glatt sin mor med hushållsarbete varje dag. Hans mycket små händer tar tag i en del stora uppgifter i huset, och han till och med skrubbar sina gympadojor tills de glänser.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.