Fen Shiu påbörjar ett äventyr i Scientology Kyrkan i Kaohsiung. Med Reningsprogrammet befriar hon sin kropp från gifter som kan anhopa sig under årens gång och förhindra andliga framsteg. Och det är så Fen Shiu får en ny start!

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.