Rurng-jen är i Scientology Kyrkan i Kaohsiung för att fortsätta sina studier av en föreläsningsserie av L. Ron Hubbard från Grunderna. Innan hon ens är klar med kursen har hon lärt sig att emotionellt högtoniga människor är stabila människor. Och med det går hon tillbaka på kurs – emotionellt högtonig!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.