Chia-Chun arbetar på att göra sina drömmar till en daglig verklighet. Det är därför han studerar kursen Att uppställa och nå sina mål i Scientology Kyrkan i Kaohsiung. Och han hoppas att han en dag snart kommer att leva sina drömmar.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.