På en ljus hösteftermiddag besöker Jeff Scientology Kyrkan i Portland. Han är där för att själv upptäcka de upptäckter som formade Dianetics och Scientology.

Läs Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap, den enda redogörelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.