Chiao‑Chieh cyklar genom livet nuförtiden. Hon har susat igenom Kaohsiung på sin cykel. Och hon har också susat igenom sina favoritböcker. En av dessa är Scientology: En ny syn på livet, som hon säger har hjälpt henne att hålla sig på rätt spår med sina relationer hemma och i skolan.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.