Varje dag tar Ching-Lin fram sitt bokföringsprogram och skriver in sina inkomster och utgifter. Att göra bokslut är ett stabilt datum som håller alla förvirringar i livet i balans. ”Grundsatsen om det stabila datumet” är ett av verktygen i boken Arbetets problem som bidrar till att göra Ching-Lins liv spektakulärt.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.