Chih-Ho ser till att ha tid att komma ut genom att sätta sig på cykeln och ta en tur genom staden. Att lära sig att förstå bandet vi har med naturen och alla dess fördelar är en del av kursen Tillvarons dynamiker från Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.