Dianetics är den första boken i ämnet, och därför kallas den ”Bok Ett”. Medan Yun-Ting studerar boken på sitt modersmål kinesiska i Scientology Kyrkan i Kaohsiung, upplever människor över hela världen Bok Ett på sina språk. Och därför är Yun-Ting en del av en världsomspännande rörelse som har fortsatt att växa i mer än 70 år.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.