Bo Zhong släpper loss med några silkessmidiga dansrörelser. Och när musiken stannar, går Bo Zhong över till något som håller honom i rörelse i livet – Självanalys.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.