Benjamin är tillbaka vid Scientology Kyrkan i Tampa, där han studerar Scientology: En ny syn på livet. Och Benjamin, som bara är 13 år gammal, har en bra start i tonåren tack vare, som han uttrycker det, att kursen redan har hjälpt honom förbättras på så många viktiga sätt.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.