Ping är en ung konstnär som använder sin fantasi för att rita en strålande och vacker regnbåge. Hennes bild och hennes leende räcker för att lysa upp vilket rum som helst – eller humör!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.