Alina reste från sitt hem i Kanada till Advanced Organization & Saint Hill Africa. Medan hon auditerar som förberedelse för sina högre nivåer, rapporterar hon med glädje att alla hennes dynamiker nu är i harmoni, vilket sätter igång en hel lavin av vinster och framsteg.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.