SÖNDAGSBETRAKTELSE

Söndagsbetraktelser står i fokus i ett enat religiöst samfund och erbjuder fungerande sanningar som församlingsmedlemmar och besökare därefter kan tillämpa för att förbättra sina liv. Varje individ är sin egen odödliga själ som genom att delta i dessa tjänster kan bli medveten om sanningen i denna trossats. Var och en som har deltagit i en söndagsbetraktelse går därifrån med detta budskap av inspiration och hopp.

Scientology Kyrkans söndagsbetraktelse består av en uppläsning av Scientology Kyrkans trosbekännelse, en ”dagens text” som bygger på texter av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, eller uppspelning av en av hans inspelade föreläsningar. Pastorn ger även grupprocessing, en form av andlig vägledning där hela församlingen deltar; och tillkännager dessutom kyrkans evenemang och program. Betraktelser avslutas alltid med en bön.

Scientology Kyrkans trosbekännelse

Varje söndagsbetraktelse börjar med att man läser Scientology Kyrkans trosbekännelse. Detta dokument bekräftar de andliga målen i Scientology Kyrkan, beskriver kyrkans sociala uppdrag och ger medlemmarna möjlighet att på nytt engagera sig i religionen.

Dagens text

Scientology hävdar att människan bestämmer sin egen andliga framtid genom de principer och bruk som finns i religionens skrifter, genom sina handlingar gentemot andra och sin efterlevnad av de uppföranderegler som uttrycks i Scientology Kyrkans trosbekännelse. Följaktligen behandlar dagens text ett ämne med anknytning till en viktig Scientologi-princip eller praxis och utforskar dess betydelse för vardagstillvaron. Pastorns yttersta mål är att varje medlem i församlingen lämnar kyrkan med en högre grad av andligt medvetande som ett resultat av de sanningar de lärt sig under betraktelsen och en ökad förståelse för hur de kan tillämpa dessa sanningar i sitt liv.

Föreläsning av L. Ron Hubbard

Eftersom Scientology föddes under 1900-talet är denna religion unik bland de stora religionerna i världen genom att alla dess skrifter är trogna de ursprungligen skrivna och talade orden. Dessa ord har bevarats precis som de skrivits och talats – och kommer att så förbli – tack vare den teknologi som finns i denna tid, vilket förvissar scientologer om att deras religion kommer att vara ren och fri från förändring. L. Ron Hubbard gav över 3 000 föreläsningar till åhörare världen över. I dessa föreläsningar redogjorde han för sina upptäckter och vilka vägar han följt i sin forskning för att göra dem. Några av dessa omfattar avancerade begrepp som riktar sig till erfarna scientologer, men många rör religionens grunder och är lämpliga för vanliga åhörargrupper. Ofta väljs en av dessa och spelas upp under söndagsbetraktelsen.

Grupprocessing

Andlig vägledning, vilken kallas auditering (från latinets audire, att ”lyssna”) är central för Scientologys religiösa utövning. Därför är det bara naturligt att auditering förekommer som en integrerad del av alla söndagsbetraktelser. Pastorn fungerar som auditör för gruppen och förrättar auditeringstjänster särskilt lämpade för grupper och anpassade till dagens text. Grupprocessing (ett annat ord för gruppauditering) består av ett kommando eller serie av auditeringskommandon (så kallade processer) som kan öka deltagarnas medvetenhet och få dem i bättre kommunikation med omgivningen. Det viktigaste är att de hjälper individen att frigöra sig från materiellt negativa influenser av det fysiska universum och på så sätt bli i bättre stånd att återvinna den egna andliga medvetenheten.

Kungörelser

Eftersom scientologer aktivt arbetar för att utöva sin religion, inklusive att uppfylla Scientologys mål genom att göra den här världen till en bättre plats för alla människor, deltar många av dem som besöker söndagsbetraktelsen i utåtriktade aktiviteter och välgörenhetsverksamhet ute i samhället, vilket är något som Scientology Kyrkor är kända för. En del av pastorns uppgifter innebär därför att informera församlingen om pågående program i området och verksamheter som kyrkan deltar i och att engagera medlemmar i församlingen så att de bidrar till denna verksamhet.

Bön

Söndagsbetraktelsen avslutas med pastorns uppläsning av Bön för total frihet.