KUNSKAPENS GULDÅLDER FÖR ALL FRAMTID: GRUNDERNA

Beställ en dvd GRATIS

Se det monumentala event som förändrade Scientology för alltid ...

Det kommer att förändra ditt liv. Faktum är att det kommer att förändra din evighet.

Se själv detta fascinerande event som inledde den viktigaste rörelsen i Scientologys historia – Kunskapens guldålder för all framtid: Grunderna.

Fyll i formuläret för att få en dvd gratis. Dina uppgifter kommer att hållas privata och delas inte med någon tredje part.

Beställ en dvd GRATIS
STEG 1/3
STEG 2/3

Personuppgifter:

STEG 3/3

Dina kontaktuppgifter:

För att kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan senare när som helst invända mot fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett e‑postmeddelande för att säga upp prenumerationen. För ytterligare information, se Integritetsmeddelandet och Användarvillkoren.