DELTA I HUBBARD DIANETICS SEMINARIET

Uppnå den framgång och lycka som du verkligen vill uppnå och kan uppnå.

Fyll i reservationsformuläret för att reservera en plats på seminariet. Din reservationsbekräftelse kommer att mejlas till dig.

Seminariedonation:
Seminarieavgiften betalas när du kommer och börjar på seminariet på lördag morgon. Anmäl dig idag.
Seminariets längd: 2 dagar
För mer information