Wun Huei vinner stort! Hon reste från Taiwan till Advanced Organization & Saint Hill i Sydney. När hon går uppför Bron ger hennes auditering henne vinst efter vinst efter vinst på vägen upp!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.