Tony är en konstnär som kom till American Saint Hill Organization från sitt hem i Wisconsin. Mellan sessionerna studerar han Kongressen som fokuserar på lektionen ”Tänk inte. Titta!” Och genom att följa den principen ser livet ganska bra ut för Tony!

Kongresserna är speciella föreläsningsserier där L. Ron Hubbard tillkännagav varje banbrytande framsteg i Dianetics och Scientology. Eftersom dessa föreläsningar var för både erfarna Scientologists och personer som var helt nya i ämnet är alla välkomna att lyssna på Kongresserna.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.