Tom är på Scientology Kyrkan i centrala Ohio och gör Reningsrundownen. Det är Tom mot giftämnen och det är han som vinner kampen, samtidigt som han mår bättre och är mer medveten varje dag!

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.