Som Colorado-bo kommer Julie till American Saint Hill Organization via Klippiga bergen. Och nu, genom att studera Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen, får hon ett grepp om hur sinnet fungerar.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.