Péter har förbryllats av affärsparter som har problem men som inte accepterar hans föreslagna lösning. Ja, han har hittat svaret på att hjälpa dem i L. Ron Hubbards Kongresser, som han studerar i sin lokala organisation, Scientology Kyrkan i Budapest.

Kongresserna är speciella föreläsningsserier där L. Ron Hubbard tillkännagav varje banbrytande framsteg i Dianetics och Scientology. Eftersom dessa föreläsningar var för både erfarna Scientologists och personer som var helt nya i ämnet är alla välkomna att lyssna på Kongresserna.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.