Orietta är i Scientology Kyrkan i Los Angeles och lär sig hur man konfronterar och hanterar undertryckande. När hon tillägnar sig teknologin får hon större förtroende för att övervinna alla negativa influenser i sitt liv.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.