Magdalena är redo att köra på Reningsrundownen i Scientology Kyrkan i Los Angeles. Hon tar ett viktigt steg som kommer att hjälpa henne att få största möjliga vinster när hon färdas uppför Bron!

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.