Charlie från Las Vegas prövar lyckan på American Saint Hill Organization i Los Angeles. Faktum är att det är ett ganska säkert kort, med tanke på att han studerar verk från Kunskapens guldålder-samlingen!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.