För att översätta titeln ”Livet är vackert för Raquel!” Hon är på American Saint Hill Organization och känner sig mer kapabel, mer intelligent och bättre på sina studier. Med andra ord: ”La vida es bella para Raquel!”

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.