Som redaktör hjälper José nya författare att hitta sin stil och röst. Och efter att ha studerat Grunderna har han kunnat göra lite personlig redigering och förändrat sitt liv till det bättre.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.