Australiska John får auditeringAmerican Saint Hill Organization. Eftersom han kan få en ordentlig aptit medan han går uppför Bron, har han skaffat sig gott om mat från kaféet till resan!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.