Bildligt sett gör Jerry en djupdykning på American Saint Hill Organization. Han studerar en av de Avancerade kliniska kurserna, en serie föreläsningar av L. Ron Hubbard som beskriver finesserna i Scientologys auditering.

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.