Häng med Sang på American Saint Hill Organization för lektioner om livet med Scientology-teknologi. Som till exempel hur man inriktar sig på och hanterar problem med auditering. Och hur man förstår många av universums mysterier genom att studera L. Ron Hubbards Avancerade kliniska kurser!

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.