Eiman bara ler när han ska till American Saint Hill Organization. Han studerar Phoenix-föreläsningarna och lär sig ”fantastisk information” om exteriorisering. Med andra ord är han insatt i att komma utanför kroppen som andlig individ!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.