För Alejandra blev livet mycket bättre tack vare hennes studier i Scientology Kyrkan i Mexiko. Hon avslutade kursen Hur man övervinner livets med- och motgångar och nu kan hon övervinna problem hon stöter på med tillförsikt, och det har gjort det möjligt för henne att blomstra i livet!

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.