Federico vittnar om sina vinster vid Saint Hill. Han är advokat till yrket och har tillfälligt bytt sitt kontor i Italien mot Castle på Saint Hill. Och istället för att lämna in juridiska dokument, får han vinster genom att gå uppför Bron!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.