Angela är en begåvad konstnär vars specialitet är ansikten. Och eftersom konst helt och hållet handlar om kommunikation, använder hon sig av ARC-triangeln – triangeln Affinitet, Verklighet (engelska Reality) och Kommunikation (engelska Communication) – för att fånga sitt motivs innersta natur.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.