Chris berättar om sin erfarenhet av precis hur kraftfull och glädjefylld auditering är. På American Saint Hill Organization kunde han släppa taget om en livslång historia av negativa känslor han hade gentemot sig själv. Nu finner Chris helt enkelt lycka genom att vara Chris.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.