Sacramento-invånaren Bill reste till American Saint Hill Organization i Los Angeles för Power – en religiös tjänst som uppfyller dess namn. När det gäller hur det går för Bill säger han helt enkelt: ”Jag bara kör på!”

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.