Barbi har ett budskap på baksidan av sin t‑shirt – ”Följ dina drömmar”. Och hon sätter det ordspråket i verket och får auditeringAdvanced Organization Los Angeles.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.