Austin har precis börjat på Reningsrundownen i Scientology Kyrkan i centrala Ohio. På programmet riktar han in sig på giftämnen från omgivningen, maten, strålning, allt man kan tänka sig – för att få bort det så han kan göra andliga framsteg.

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.