Annette är på American Saint Hill Organization och studerar Förenandekongressen. Ett förenande faktum angående hennes studier: hon kan ta det hon lär sig på kurs och tillämpa det omedelbart till sin fördel i livet.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.