Jeans reste från sitt hem i Taiwan över Stilla havet till Pacifica-bron! Här, i sin favoritorganisation – American Saint Hill Organization – älskar Jeans varenda minut av sin resa uppför Bron!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.