Det är ännu en klar dag för Ray på Advanced Organization Los Angeles. Eller rättare sagt, ännu en dag närmare Clear, när Ray gör sig redo att göra mer auditering på Clearingkursen.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.