Zach är på rätt spår för att uppnå något helt livsförändrande. Han har kommit till Scientology Kyrkan i Sacramento för Kursen i Studerandehatten. Och han har redan tillämpat de verktyg han lärde sig på jobbet framgångsrikt!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.