I den nya världen av affärsträning och ‑konsultering online kan man betrakta Yu som en universitetsprofessor. Hon har skapat digitala lektioner så att företagets kunder får tillgång och fortsätter att lära sig, samt blomstra och lyckas direkt från sina nya hemmakontor.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.