Yu-Le kanske bara är 5, men han är entusiastiskt redo att lära vem som helst matematik som ett proffs. Oavsett om man är 5 eller 95 år gammal, och oavsett om det är aritmetik eller bilteknik man lär sig, är processerna för att verkligen behärska ett ämne desamma. Och de finns för alla att lära sig på onlinekursen Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.