Yi Wen har varit hemma mycket mer än vanligt på sistone. För att hantera sin relation med sina barn och sin familj på ett mer effektivt sätt har hon vänt sig till de verktyg hon lärde sig i Arbetets problem. Och hon rapporterar glatt att det har varit en riktig succé!

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.